Andra berättar

    Röster om Bufff.

Barn och unga:

”Det är viktigt att man inte glöms bort, man ska få välja själv om man vill ha hjälp eller inte. Vill man ha hjälp måste det finnas och jag har fått bra hjälp av Bufff”. Kille, 17 år

”Jag pratar inte så mycket om det, men ni på Bufff vet om att min pappa är där och jag kan berätta för dom som är här. Jag tycker om att vara på Bufff, leka med andra och leka med mamma”. Flicka, 5 år.

”Det är viktigt att alla barn får prata med någon. Det har hjälpt mig och jag tror att det kan hjälpa någon annan. Det är konstigt att det finns stöd på vissa platser och inte överallt. Det borde vara så att det fanns hjälp överallt för vi barn bor ju överallt”. Flicka, 11 år

”Det har varit skönt att fatta vad det är som händer. Mamma har blivit lugnare och jag tycker Bufff borde finnas på fler ställen än idag, Kille, 13 år.

”Mamma har inget jobb längre. Allt suger. Kanske kan de som bestämmer lyssna mer på oss? Jag hoppas att det inte blir fängelse för någon av oss i framtiden”. Kille, 13 år.

”Det har varit bra för mig eftersom jag har någon som jag kan prata med om pappa. Min mamma vill inte alltid prata om pappa. Jag kan ringa eller chatta med er, men oftast pratar jag med er när jag har bokat tid för det”. Flicka, 10 år

”Alla i familjen har fått prata med någon. Nu förstår alla och pappa vet att vi mår bra. jag hoppas att jag får prata med er för alltid.”. Tjej, 17 år

”Det har hjälp mycket, jag har varit med i samtalsgrupper på Bufff och även sett en film som handlar om frihetsberövande. Jag fick även vara med i ett reportage på tv och berätta hur jag har det”. Flicka, 11 år

Vuxna:

”Organisationer som Bufff och deras arbete kan inte underskattas och inte heller överskattas. Det är så väldigt viktigt för framtiden. Både för den som döms, och för de anhöriga omkring den som döms för brott. För annars så kommer vi att se det i barnen framåt. Det kommer bara ta lite tid.” Christoffer Carlsson, kriminolog, Stockholms universitet

”För barnens del är det viktigt att förstå vad som händer med deras förälder och hur det ser ut där föräldern är. Vi i rättspsykiatrin behöver hjälp av intresseorganisationer för att kunna utveckla oss. Minderåriga barn är en extra utsatt grupp vars behov vi måste göra allt vi kan för att tillgodose” Johan Hellström, överläkare Karsuddens sjukhus

”Bufff och kriminalvården gör att vi tillsammans kan arbeta med hela familjen för att vi ska kunna möta allas behov av stöd. Genom samarbetet med Bufff får vi också en bättre kontakt med klienterna som sitter häktade”. Jeanette Necander, barnombud, häktet i Sollentuna

”Samarbetet med Bufff gör att vi kan tillgodose och ta ett helhetsgrepp om problemen som uppstår i familjen när en nära anhörig frihetsberövas. Vi har tillsammans kunnat möta barn och unga med familjer och erbjudit möjligheter till stöd bortom socialtjänstens kapacitet.”  Birgitta Sjöström, socialsekreterare, Botkyrka kommun

”Bufff:s arbete är ovärderligt i de ärenden som är aktuella hos oss där någon i familjen är frihetsberövad. Vi tycker vi får bra stöd och hjälp och information hur vi ska tänka i och hantera situationer som vi inte har så stor erfarenhet av”, Margareta Palander, familjebehandlare socialtjänsten, Malmö

”Vi ser att Bufff:s verksamhet är viktig för familjerna då det blir tillåtet att tala om saker som är svåra och prata om och kanske till och med är tabu att nämna. Bufff har lång och stor erfarenhet vilket känns tryggt när det är osäkert och rörigt i en familj, Magnus Liliebladh, familjebehandlare socialtjänsten, Malmö

Stöd oss så stöder vi barn och unga!